Catalá

 

 

Tesi de Reconstitució del Partit Comunista

 
  Índex Descargas:  
  El proletariat, classe revolucionaria  
  Avantguarda i classe    
  Partit i classe    
  Partit i avantguarda    
  Avantguarda i masses    
  La línia de masses per a la Reconstitució del PC    
  La Tesi de Reconstitució del PC    
 

La nova orientació en el camí de la Reconstitució del Partit Comunista:
I.Balanç i rectificació

   
  Índex Descargas:  
  Una autocrítica    
  L'avantguarda, avui    
  Ser i consciencia    
  Caràcter del moment actual    
  Més autocrítica    
  El sistema de contradiccions en el procés de Reconstitució    
  La reconstitució de la ideologia proletària    
  Bildung und Wissenschaft : la universitat obrera    
  La construcció de l'avantguarda